Ungdommens Idrætsmødested

Projektets formål var at lave et casestudie, der kan udvikle og afprøve en ny form for fælles mødested blandt de unge. Mødestedet skal favne hele idrætten og understøtter udviklingen af utraditionelle idrætsfaciliteter, der favner fællesskaber – også udenfor foreningslivet. Intensionen var at inddrage de unge intensivt i designprocessen, så de selv kunne skabe netop det mødested de ønskede.

Dispositionsforslaget er udarbejde på baggrund af tre workshops, som blev afholdt på Dalmose Skole i efteråret 2021, og samler idéer og ønkser fra elever fra 4. til 9. klasse i et samlet dispositionsforslaget. Projektet er udviklet i samarbejde med Slagelse Kommune, DalmoseGruppen og Dansk Idrætsforbund.

Skitseforslag: 2021   
Udført: 2023 
Sagsarkitekt: Mikkel Hjort
Bygherre: Slagelse Kommune