Mikkel Hjort

Indehaver, ph.d. Landskabsarkitekt
Post.doc. Det kongelige Akademi

T: 25 11 21 14
M: mh@transparentdesign.dk

Transparent Design

H.P. Ørumsgade 44
2100 København Ø

CVR: 39293498

Bank: Lån & Spar Bank
Kontor nr. 0400 4023122362

Forsikring: TRYG – policenummer:

670-8.064.955

 

Medlem af

  • Universal Design Hub Bevica
Transparent Design blev etableret af Mikkel Hjort i 2019. Tegnestuen arbejder i krydsfeltet mellem praksis og forskning med projekter, der skal motivere brugerne til fysisk aktivitet. Mikkel er uddannet landskabsarkitekt fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab i 2006.

I 2019 modtog Mikkel ph.d. graden fra Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik, forskningsenheden Active Living for ph.d. afhandlingen ”Transparent Designproces– Inddragelse af evidens gennem tværfagligt samarbejde”. I dag er Mikkel ansat som post.doc. på Det Kongelige Akademi.