Tegnestuen

Transparent Design skaber rum, der motiverer til fysisk aktivitet på tværs af køn og alder. Tegnestuen arbejder evidensbaseret i krydsfeltet mellem praksis og forskning. Tegnestuens arbejdsmetoder tager udgangspunkt i det tværfaglige ph.d. projekt Transparent Designproces, som blev udført på Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik, forskningsenheden Active Living mellem 2015-2019. 

Tegnestuens visionen er at lave by- og landskabsrum, der har fokus på forskellige brugergrupper, så vi derved sikrer fysisk aktivitet på tværs af køn, alder og fysiske egenskaber. Hvis vi skal hæve folkesundheden skal vi også designe til teenagerpiger, inaktive voksne, seniorer, mennesker med bevægelseshandicap og socialt udsatte, og ikke kun til drenge og unge mænd, som nutidens byrum ofte henvender sig til. Dette sker gennem brugerinddragelse og fokus på relevant tværfaglig viden.

Tegnestuens strategi eksekveres gennem en evidensbaseret designproces, hvor en triangulering af brugerinddragelse, brug af evidens (forskning og tværfaglig viden) samt egen erfaring sikrer velfunderede projekter. På den måde udvikler tegnestuen målrettede løsninger, der passer til den lokale kontekst. Den metodiske tilgang sikrer god kvalitet i overensstemmende mellem vision og praksis.

Ydelse

Transparent Design tilbyder hovedsageligt rådgivning i de første faser af designprocessen fra brugerinddragelse og facilitering af workshops og skitsering med fokus på projekter, der motiverer brugerne til fysiske aktivitet.

Tegnestuen arbejder tæt sammen med forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet. Active Living er en kombination af forskellige former for fysisk aktivitet knyttet til adfærd i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. Læs mere om Active Living ved at trykke på logoet. Foruden dette har Transparent Design et stort netværk af specialister indenfor idræt og sundhed. Deres kompetencer kan let bringes i spil, og målrettes de enkelte opgaver.