Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole

Udvikling af helhedsplan for Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole, der skal ligge til grund for en kommende udvidelse af skolens faciliteter. Udvidelsen skal sikre at skolen kan leve op til fremtidens stigende elevtal, men samtidig ønsker man at skolens hyggelige DNA bevares.

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af en række workshops, der blev afholdt med ansatte, elever og skolens bestyrelse.  På workshopsene blev relevant viden indsamlet til brug i den videre designproces. Projektet er udført i samarbejde med Mikkel Rugaard.  

Helhedsplan: 2022-2023
Sagsarkitekt: Mikkel Hjort
Bygherre: Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole