Psykiatrisk Center Ballerup

Bedre fysiske rammer i psykiatrien – Et forskningsprojekt om omgivelsernes betydning for patienters recovery i psykiatrien

Gennem et to-årigt post.doc. forløb som inkluderede litteratursøgning, patient- og personaleinterviews samt workshops blev der indsamlet viden inden om patienternes behov. Målet var at øge psykiatriske patienters recovery ved at forbedre de fysiske rammer omkring psykiatriske behandlingsfaciliteter. Det skulle ske ved at inddrage den nyeste forskning og tværfaglig viden samt brugernes ønsker i en evidensbaseret designproces. Resultatet blev to haveanlæg på Psykiatrisk Center Ballerup, som er designet på baggrund af patienternes ønsker og forskning.  

Projektet er forankret i et forskningssamarbejde mellem landskabsarkitekt Mikkel Hjort, professor Kirsten K. Roessler, Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery på Psykiatrisk Center Ballerup. Projektet er udført af Malmos Anlægsgartnere, og etableringen blev gjort muligt af donationer fra Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, Østifernes Fond og 15. Juni Fonden.

Skitseforslag: 2021
Udført: 2023
Sagsarkitekt: Mikkel Hjort
Bygherre: Psykiatrisk Center Ballerup