Ørbæk Midtpunkt

Udvikling af multifunktionel aktivitets- plads i Ørbæk. Pladsen henvender sig til en bred brugergruppe, men har specielt fokus på de grupper som ikke passer ind i det organiserede idrætsmiljø. Designprocessen er sket i tæt samarbejde med brugere og fagpersoner.

Projektet var en del af mit ph.d. projekt, og har fungeret som pilotprojekt for udviklingen af en ny design tilgang, der skal sikre at den nyeste viden fra andre fagområder inddrages i designprocessen.

Projektforslag: 2017-2018
Udførelse: 2019
Sagsarkitekt: Mikkel Hjort
Bygherre: Nyborg Kommune