Midtfyns Multiplads

”Midtfyns Multipark” er et nyt multifunktionelt gadeidræts- og aktivitetsområde ved Ringe Stadion og Idrætscenter Midtfyn. Visionen er at udvikle fritidsfaciliteterne og aktivitetsmulighederne for borgere og tilflyttere i Ringe og omegn – og her specifikt for området omkring Ringe Stadion og Idrætscenter Midtfyn ud fra følgende værdier:

Fysisk aktivitet, fællesskaber og glæde i Faaborg-Midtfyn – hele året, hele livet.

Projektet tog afsæt i input fra lokale foreninger og borgere, og der blev derfor gennemført en grundig brugerinddragelsesproces. Viden blev indsamlet gennem en lang række workshops, møder og surveys. Formålet med denne proces har været at få afdækket ønsker og behov, samt skabe lokalt tilhørsforhold for den videre udvikling og brug af området. Den centrale legepladsen blev udført i foråret 2023 som første delprojekt i samarbejde med Kompan.

Projektforslag: 2021 – igangværende
Sagsarkitekt: Mikkel Hjort
Bygherre: Faaborg Midtfyn Kommune