Udvikling af Amagerbanen

Visualisering af Amagerbanes udviklingsmuligheder. Gennem en intensiv borgerinddragelse er Amagerbanens fremtidige udviklingspotentiale illustreret gennem en række visualiseringer. Designprocessen er sket i tæt samarbejde med de lokale brugere samt Amagerbanens Venner og peger frem mod en fredning af det eksisterende banetracé.

Dispositionsforslag: 2020
Sagsarkitekt: Amalie Okkels
Bygherre: Amager Øst Lokaludvalg