Active Living Park

Udvikling af skitseforslag af kommende Active Living Park omkring Syddansk Universitet.
Visionen er at skabe en park, der kan aktivere brugerne til fysisk aktivitet i relation til arbejde, transport og fritid. Parken skal have en bred brugergruppe på tværs af køn, alder og kulturel baggrund. Gennem en intensiv brugerinddragelse blev lokale borgere inddraget i designprocessen. Dette skete via surveys, interviews og workshops, som gav en stor mængde viden om borgernes ønsker og behov til det kommende anlæg.

Skitseforslag: 2019 feb.-
Sagsarkitekt: Mikkel Hjort
Bygherre: Syddansk Universitet