Udvikling af multifunktionel aktivitets- plads i Ørbæk. Designprocessen er sket i tæt samarbejde med brugere og fagpersoner.

Projektet var en del af mit ph.d. projekt, og har fungeret som pilotprojekt for udviklingen af en ny design tilgang, der skal sikre at den nyeste viden fra andre fagområder inddrages i designprocessen.

Projektforslag:      2017-2018

Udførelse:              2019

Sagsarkitekt:         Mikkel Hjort

Bygherre:               Nyborg Kommune.