Active Living Park

  

Udvikling af skitseforslag af kommende Active Living Park omkring Syddansk Universitet.

Visionen er at skabe en park, der kan aktivere brugerne til fysisk aktivitet i relation til arbejde, transport og fritid.

Parken skal have en bred brugergruppe på tværs af køn, alder og kulturel baggrund.

Gennem en intensiv brugerinddragelse blev lokale borgere inddraget i designprocessen. Dette skete via surveys, interviews og workshops, som gav en stor mængde viden om borgernes ønsker og behov til det kommende anlæg.

  

Skitseforslag:         2019 feb.-

Sagsarkitekt:         Mikkel Hjort

Bygherre:               Syddansk Universitet.