Midtfyns Multiplads

  

Udvikling af eksisterende idrætsanlæg til multifunktionelt bevægelsesanlæg. Visionen er at udvikle fritidsfaciliteterne og aktivitetsmulighederne for borgere og tilflyttere i Ringe og omegn, specifikt for området omkring Ringe Stadion og Idrætscenter Midtfyn ud fra følgende værdier:

Fysisk aktivitet, fællesskaber og glæde i Faaborg-Midtfyn – hele året, hele livet.

  

Projektforslag:      2021 – igangværende

Sagsarkitekt:     Mikkel Hjort

Bygherre:    Faaborg Midtfyn Kommune