Videreudvikling af eksisterende træningsnedslag i Dyssegårdsparken.

Projektforslag:      2020

Udført:     2020

Sagsarkitekt:     Mikkel Hjort i samarbejde med Mikkel Rugaard Studio

Bygherre:     Gentofte Kommune