Danskerne bliver mere og mere inaktive, og 28,8% af den voksne befolkning lever ikke op til WHOs anbefalinger for fysisk aktivitet

  

Tegnestuen

Transparent Designs mission er at hæve folkesundheden gennem arkitekturen. Ved i højere grad at integrere fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skabes en mere aktiv hverdag og sundere livsstil. Dette kan ske ved at designe by- og landskabsrum så de motiverer til fysisk aktivitet. Det gælder f.eks. rekreative parker, boligforeninger, institutioner, legepladser samt motions- og idrætsanlæg. Kort sagt aktive by- og landskabsrum. 

Visionen er at lave by- og landskabsrum, der fokuserer på alle brugergrupper, så man sikrer fysisk aktivitet på tværs af køn og alder. Hvis vi skal hæve folkesundheden skal vi også designe til teenagerpiger, inaktive voksne, seniorer og socialt udsatte, og ikke kun til drenge og unge mænd, som nutidens byrum ofte henvender sig til. Dette sker gennem brugerinddragelse og fokus på relevant tværfaglig viden.

Transparent Design er en vidensbaseret tegnestue, som arbejder tværfagligt i krydsfeltet mellem praksis og forskning. Tegnestuens arbejdsmetoder tager udgangspunkt i det tværfaglige ph.d. projekt Transparent Designproces, som blev udført på Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik, forskningsenheden Active Living mellem 2015-2019.  

Transparent Designs mission er at hæve folkesundheden gennem arkitekturen

  

Ydelse

Transparent Design tilbyder rådgivning i alle faser af designprocessen fra skitsering til projektering med fokus på projekter, der motiverer brugerne til fysiske aktivitet. Transparent Design udvikler løsninger, der passer til den lokale kontekst, hvor projekterne udformes på baggrund af brugerinddragelse og tværfaglige viden, der kan hæve kvaliteten af de konkrete projekter med henblik på at opnå overensstemmende mellem vision og praksis.

  

  

Tegnestuen arbejder tæt sammen med forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet. Active Living er en kombination af forskellige former for fysisk aktivitet knyttet til adfærd i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. Læs mere om Active Living ved at trykke på logoet.  

  

  

Foruden dette har Transparent Design et stort netværk af specialister indenfor idræt og sundhed. Deres kompetencer kan let bringes i spil, og målrettes de enkelte opgaver.