Transparent Design er en vidensbaseret tegnestue, som arbejder tværfagligt i krydsfeltet mellem praksis og forskning med projekter, der hovedsageligt omhandler motion, leg og bevægelse i det urbane rum. Tegnestuen har stor erfaring med by- og landskabsplanlægning i alle faser af designprocessen, fra skitsering til projektering.

Transparent Designs mission er at hæve folkesundheden gennem arkitekturen. Til det formål tages der afsæt i begrebet Active Living, som er en kombination af forskellige former for fysisk aktivitet knyttet til adfærd i relation til arbejde, hjem, transport og fritid. Ved i højere grad at integrere fysisk aktivitet i hverdagens handlinger skabes en mere aktiv hverdag og sundere livsstil. Dette kan ske ved at designe by- og landskabsrum så de motivere til fysisk aktivitet.

Tegnestuens arbejdsmetoder tager udgangspunkt i det tværfaglige ph.d. projekt Transparent Designproces, som blev udført på Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik, forskningsenheden Active Living mellem 2015-2019.

Det overordnet formål med ph.d. projektet var at udvikle en ny designtilgang, som sikrer brug af evidens og tværfaglig viden i designprocessen på en struktureret og systematisk måde.

Tegnestuen tilbyder rådgivning i alle faser af designprocessen med fokus på projekter, der motivere brugerne til fysiske aktivitet. Det kan f.eks. være rekreative parker, institutioner, legepladser samt motions- og idrætsanlæg. Kort sagt aktive by- og landskabsrum.

Tegnestuen arbejder tæt sammen med forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet.