Udvikling af Amagerbanen

  

Visualisering af Amagerbanes udviklingsmuligheder. Gennem en intensiv borgerinddragelse er Amagerbanens fremtidige udviklingspotentiale undersøgt gennem en række visualiseringer. Designprocessen er sket i tæt samarbejde med de lokale brugere samt Amagerbanens Venner.

  

Dispositionsforslag:      2020

Sagsarkitekt:     Amalie Okkels

Bygherre:     Amager Øst Lokaludvalg